Hoe gaat de regie

Regisseren is een verantwoordelijkheid die niet alleen door de regisseur wordt gedragen, maar door de hele groep.

Het regieproces is grofweg in twee delen te verdelen. In de eerste drie maanden staat de speler in de regie centraal, de regisseur werkt daarbij zoveel mogelijk met de handvatten die elke speler zelf geeft.

Iedere speler wordt in deze verkennende fase actief betrokken bij het onderzoek naar zijn personage en de overige personages, het bepalen van het thema en de keuzes die hieruit voortvloeien. Rol van de regisseur hierbij is de speler zoveel mogelijk nieuwe mogelijkheden te laten ontdekken.

In de laatste drie maanden staat het neerzetten van de productie centraal. Dat wat de spelers hebben laten zien wordt neergezet. De regisseur maakt in deze fase de uiteindelijke keuzes wat er op welke manier in de voorstelling wordt laten zien.