Hoe kiezen we een stuk?

Het kiezen van een productie is bij Mucato een langdurig proces. Na de jaarlijkse avondvullende voorstelling komt de groep bij elkaar en bespreekt het afgelopen seizoen. Dan spreken alle spelers hun voorkeur uit voor het nieuwe seizoen. Aan de hand van die voorkeuren wordt meerdere toneelstukken aangeschaft of geleend bij de theaterbibliotheek. Al naar gelang het aantal stukken dat op tafel komt wordt er per avond een stuk gelezen en nabesproken. Aan het eind van deze sessie komen er een à twee stukken bovendrijven. Die stukken worden gezamenlijk herlezen en vervolgens wordt er een keuze gemaakt.